Đối với các định nghĩa khác, xem Vĩnh Long (định hướng).   Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long Tỉnh Biểu trưng Ngã ba sông Long Hồ và sông Cổ Chiên tại thành phố Vĩnh Long Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tỉnh lỵ Thành phố Vĩnh Long Trụ […]