Tắt đèn Tiểu thuyết Bìa sách 2017 Thông tin tác phẩm Tên gốc Tắt đèn Tác giả Ngô Tất Tố Thời gian sáng tác 1937 Triều đại sáng tác Nhà Nguyễn (1802–1945) Quốc gia Việt Nam Ngôn ngữ Tiếng Việt Thể loại Tiểu thuyết Chủ đề Cuộc sống người nông […]