Quyết định 333/2012/QĐ-UBDT về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012. ỦY BAN DÂN TỘC ——— Số: 333/QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Công an – Bộ Y tế: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ […]

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện […]

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH ngày 29/07/2016 về việc đào tạo nghề cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, Bộ Lao động […]