Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hội thể thao quốc gia. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH —————– Số: 01/2013/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

Ngày 29/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi. Nghị định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2019. Nghị định quy định trường hợp vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã tốt nghiệp trung […]