Thông tư số 133/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. BỘ TÀI CHÍNH […]

Thông tư số 136/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua Cụm phà Vàm Cống. BỘ TÀI CHÍNH ________________ Số: 136/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Thông tư số 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập. BỘ TÀI CHÍNH ________________ Số: 128/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Thông tư số 129/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. BỘ TÀI CHÍNH ________________ Số: 129/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Thông tư số 127/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi. BỘ TÀI CHÍNH ________________ Số: 127/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ________________ Số: 63/2011/TT- BGTVT CỘNG HÒA […]

Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. BỘ TÀI CHÍNH – BỘ VĂN HÓA THỂ […]