Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI —————– Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Quyết định 548/2013/QĐ-TTg về điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG […]

Công văn 247/2013/TTg-KTN về chủ trương thực hiện thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- Số: 247/TTg-KTN V/v: Chủ […]