Từ ngày 01/01/2018, Thông tư 22/2017/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính […]