XEM TOÀN BỘ # #

Hướng dẫn đơn giản và ngắn gọn này sẽ chỉ cho bạn cách tắt phản hồi ping trên Ubuntu Server để đảm bảo an toàn hơn. Để bắt đầu, hãy chạy lệnh dưới đây để nhận đặc quyền root: sudo su –> để vào rootDisable :echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_allhoặciptables -I […]