Nếu thật sự bị đánh tám mươi trượng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cho nên thái tử gia vừa trầm ngâm một chút lại nói: “Kêu Vương Đại Niên đích thân hành hình!”Vương Đại Niên hành hình đánh nhi tử nhà mình… Có thể đánh chết sao?”Hừ!” Thái […]