Một tiếng oanh vang, toàn bộ thiên địa đều chấn động.Trong mây mù đầy trời, một ngọn núi lớn đột nhiên vỡ nát hoàn toàn, đá vụn vô cùng vô tận phóng lên trời, vô số bụi mù đột nhiên che trời tránh đất, cuồn cuộn bốc lên!Trong bụi mù […]