Nhóm dịch: Thiên Tuyết……. …… . ………….. ………… ………………. …….Đó chính là người tu hành khi trước.Hắn ta quan sát xung quanh, thấy mọi thứ vẫn bình yên vô sự thì nói với vẻ giật mình: “Liễu đạo hữu, ngươi đã chôn hết các đạo hữu tử trận rồi sao?”Trên […]