Nhóm dịch: Thiên Tuyết…… …… .. …………. ………… …………….. ……… .”Khống Hạc đan!” Liễu Bình nói với vẻ khó tin.”Đúng là Khống Hạc đan, Trần lão đệ, có muốn thử hay không?” Vương Thành cười nói.”Cám ơn Vương đại ca.””Ha ha, ngươi không chê đan dược này của ta, ta […]

Nhóm dịch: Thiên Tuyết……. …… . ………….. ………… ………………. …….Đó chính là người tu hành khi trước.Hắn ta quan sát xung quanh, thấy mọi thứ vẫn bình yên vô sự thì nói với vẻ giật mình: “Liễu đạo hữu, ngươi đã chôn hết các đạo hữu tử trận rồi sao?”Trên […]