“Rút thăm?””Rút thăm.”Duy Ân giật mình hỏi Lạc: “Thực tế chiến đấu kiểm tra là rút thăm chia tổ sao?”Lạc lắc đầu nói: “Cũng không phải mỗi lần đều như vậy, nhưng cũng không phải tự do tổ hợp tùy ý phân chia. Có đôi khi là học viện định […]