Đợi bóng dáng Võ Thiện Nhân biến mất, Quân trưởng lão liền quay sang nói: “Ta xem câu chuyện của thằng nhóc này chỉ mới có một phần sự thật, tuyệt đối không thể tin tưởng.” Khẽ lắc đầu, Hoàng trưởng lão nói: “Quân huynh chắc cũng còn nhớ, cách […]