Hắn tỉnh dậy tại căn phòng cũ phát hiện ra là mình đang nằm trên giường vết thương trên ngực đã được băng bó hắn đứng dậy nhưng cơn đau từ ngực mới chỉ giảm đi được một chút” Ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi , để ta đi lấy […]