Tìm được quán trọ, Lý Thái Huyền thuê phòng rồi kiểm kê lại nhiệm vụ. Hệ Thống:[ Trốn khỏi Lý gia. Trạng Thái: Thành Công:Một pháp bảo không gian ngẫu nhiên ( có thể chứa người sống ). Lý Thái Huyền. “pháp bảo không gian ngẫu nhiên”. Lý Thái Huyền […]