Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a Bài tập 1. Gia tăng dân số và phân bố dân cư Cho bảng số liệu: Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người) Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 1 đến […]