Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a Bài tập 1. Gia tăng dân số và phân bố dân cư Cho bảng số liệu: Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người) Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 1 đến […]

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế (phần 3) Câu 12: Các nước Đông Nam Á có ngành khai thác dầu khí phát triển nhanh trong những năm gần đây là A. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam. B. Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. C. In-đô-nê-xi-a, […]