Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh Tỉnh Biểu trưng Tập tin:Thanhphotravinh.jpg Trung tâm thành phố Trà Vinh Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tỉnh lỵ Thành phố Trà Vinh Trụ sở UBND Số 242, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh Phân chia hành chính […]