“Hoạt động triển lãm” là một trong hai phần thi của “Đội quân văn hóa” tại Army Games 2022, nhằm góp phần giới thiệu những đặc trưng tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, góp phần hòa chung vào sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa các nước.

Fidel Ramos, cựu tổng thống Philippines, người đứng đầu cảnh sát quốc gia dưới thời Ferdinand Marcos trước khi đào tẩu và tham gia các cuộc biểu tình “Quyền lực nhân dân” lật đổ nhà độc tài năm 1986, đã qua đời. Anh ấy 94 tuổi.  Ramos qua đời hôm Chủ […]