Khi download Microsoft Office, người dùng sẽ cùng lúc nhận được rất nhiều font chữ có sẵn. Đó là những font đơn giản, dễ nhìn và được mọi người trên khắp thế giới sử dụng. Các ứng dụng chuyên biệt hơn, chẳng hạn như Microsoft Publisher, có nhiều font chữ […]

Font chữ là một yếu tố quan trọng trong thiết kế, từ ấn phẩm giấy như báo chí, áp phích đến sản phẩm điện tử như trang web,… Nếu đang tìm kiếm font chữ để xây dựng thương hiệu, hãy sử dụng font chữ có thể sử dụng cho mục […]