Đối với tỉnh cũ cùng tên, xem Mỹ Tho (tỉnh).   Mỹ Tho – Thành phố Mỹ Tho Thành phố thuộc tỉnh Logo thành phố Mỹ Tho Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Giếng nước Mỹ Tho, chùa Vĩnh Tràng, nhà thờ chính tòa Mỹ Tho, tượng đài […]