Hàm AND trong Microsoft Excel là một hàm logic được dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm AND trong Excel. Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online Cách sử dụng Hàm AND […]

Hàm OR trong Excel là một hàm logic dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. OR trả về TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, để kiểm tra A1 cho x hoặc y, dùng =OR(A1=”x”,A1=”y”). Hàm OR có thể được dùng như một phương tiện kiểm tra logic trong hàm […]

Hàm DATE trong Microsoft Excel tạo ra một ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày. Hàm DATE hữu ích khi bạn muốn tập hợp các ngày cần thay đổi linh động theo giá trị khác trong một bảng tính Excel. Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho […]

Hàm NOT trong Excel cũng là một trong số hàm LOGIC được sử dụng phổ biến. Hãy cùng Download.vn tìm hiểu mọi điều bạn cần biết về hàm NOT trong Microsoft Excel nhé! Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online Hàm NOT trong Excel […]