Xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm tăng chi phí năng lượng ở châu Âu, trong khi giá cả tương đối ổn định và các ưu đãi về năng lượng xanh đang thu hút các công ty đến Mỹ – quốc gia đứng ngoài cuộc khủng hoảng năng lượng. […]