Số quyết định: 636/QĐ-UBND Tỉnh/TP: Lạng Sơn Địa chỉ: Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Bản vẽ Quy hoạch giao thông Bản vẽ Tổng hợp đường dây, […]

Thông tin quy hoạch Số quyết định:32/QĐ-UBND Tỉnh/TP:Sóc Trăng Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Bản vẽ Quy hoạch giao thông Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống NGUỒN: QUYHOACH.XAYDUNG BÙI TUẤN […]

Số quyết định: 32/QĐ-UBND Tỉnh/TP: Sóc Trăng Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Bản vẽ Quy hoạch giao thông Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống NGUỒN: QUYHOACH.XAYDUNG BÙI TUẤN – VIETWIKI.VN

Xem thông tin quy hoạch tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1MuRXJQhPRC8mv657bBjjEUfoVszn9ww5?usp=sharing http://quyhoach.xaydung.gov.vn/Images/editor/files/Thanh%20pho%20Vi%20Thanh/8%20Q%C4%90%20phe%20duyet%20-Sao%20Mai%20tai%20tro%2014-7-2022.doc Số quyết định: 3459 Tỉnh/TP: Hậu Giang Quận/Huyện: thành phố Vị Thanh Địa chỉ: phường III, thành phố Vị Thanh Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử […]

Số quyết định: 1508/QĐ-UBND Tỉnh/TP: Đắk Lắk Quận/Huyện: Huyện EA KAR Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Bản vẽ Quy hoạch giao thông Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống NGUỒN: QUYHOACH.XAYDUNG […]

Số quyết định: 10724 Tỉnh/TP: Long An Quận/Huyện: Huyện Thủ Thừa Địa chỉ: Cù Lao Mỹ Phước, ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử dụng […]

Nội dung đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xem tại liên kết sau: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?_c=58&id=2990 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 – Cấp phê duyệt                                   : Thủ […]

Địa chỉ xem chi tiết từng quyết định theo đường link bên dưới http://quyhoach.xaydung.gov.vn/Images/editor/files/DOC060922cao%20dang%20cong%20dong-06092022203749.pdf Số quyết định: 2284 Tỉnh/TP: Hậu Giang Quận/Huyện: thành phố Vị Thanh Địa chỉ: Xã Vị Tân Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy […]