Luân Đôn (VietWIKI Business) Sự sụp đổ nhanh chóng của Afghanistan vào tay các chiến binh Taliban hai thập kỷ sau khi Hoa Kỳ xâm lược đất nước đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Nó cũng khiến các chuyên gia an ninh tự hỏi: Điều […]