Trong tuần trước, ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng đã tăng 1%/năm lên 5%/năm. Ngoài ra, đáng chú ý, […]