Một cơ quan tại địa đạo Củ Chi Bến Dược Bến Đình Vị trí địa đạo Củ Chi trên bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh Một phần địa đạo Củ Chi Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách […]