Qua bài thơ Nói với con, Y Phương đã thể hiện tình cảm gia đình đầy ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương, đất nước. Donwload.vn sẽ cung cấp tài liệu giới thiệu về tác giả Y Phương, cùng với nội dung của […]