Soạn bài Tổng kết về từ vựng (I) ngắn nhất năm 2021 Với Soạn bài Tổng kết về từ vựng (I) ngắn gọn nhất Ngữ văn lớp 9 năm 2021 mới sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn văn lớp 9. Ngoài ra, bản soạn văn lớp 9 […]

Soạn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) ngắn nhất năm 2021 Với Soạn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) ngắn gọn nhất Ngữ văn lớp 9 năm 2021 mới sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn văn lớp 9. Ngoài ra, bản soạn văn lớp 9 […]

Soạn bài Kiểm tra về truyện ngắn nhất năm 2021 Với Soạn bài Kiểm tra về truyện ngắn gọn nhất Ngữ văn lớp 9 năm 2021 mới sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn văn lớp 9. Ngoài ra, bản soạn văn lớp 9 này còn giới thiệu […]

Soạn bài Tôi và chúng ta Câu 2 (trang 180 sgk Văn 9 Tập 1): Mâu thuẫn trong Tôi và chúng ta là cuộc đấu tranh âm thầm, dai dẳng và không kém phần gay gắt giữa cái mới (những tư tưởng tiến bộ, cách mạng) và cái cũ, vốn […]

Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn I. Đọc và trả lời câu hỏi 1. Sự khác nhau giữa các văn bản – Tự sự khác miêu tả:    + Tự sự là trình bày lại sự việc có nguyên nhân, diễn biến, kết quả để mang một ý nghĩa […]