Soạn bài Từ đồng nghĩa I. Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. 1:- Từ đồng nghĩa với rọi là chiếu – […]

Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư Câu 1 (trang 111 sgk Văn 7 Tập 1): – Tác giả đứng từ xa để quan sát, ngắm thác nước. – Vị trí đó giúp tác giả quan sát được toàn cảnh, nhìn được chi tiết từng chuyển động cũng như đặc […]

Soạn bài Bạn đến chơi nhà Câu 1 (trang 105 sgk Văn 7 Tập 1): Văn bản “Bạn đến chơi nhà” thuộc thể thơ thất ngôn bát cú đường luật vì: – Bài thơ có 8 câu mỗi câu có 7 chữ. – Gieo vần “a” ở các câu 1,2,4,6,8 […]

Soạn bài Thành ngữ I. Thế nào là thành ngữ? Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định để biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. 1.a. Cụm từ “lên thác xuống ghềnh” có cấu tạo gồm 4 từ – có nghĩa trái ngược nhau (lên xuống) […]