Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn soạn bài I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận ((SGK Ngữ văn 11 tập 2 trang 117) Câu 1: (SGK Ngữ văn 11 tập 2 trang […]

Soạn bài Một thời đại trong thi ca Bố cục 3 phần    + Phần 1( đầu tới “nhìn vào đại thể”): Nguyên tắc xác định tinh thần Thơ mới    + Phần 2( tiếp đến “Huy Cận”): tinh thần Thơ mới- sự khẳng định và vận động của “cái tôi”    + […]

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận Hướng dẫn soạn bài I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận 1. Tìm hiểu văn bản chính luận (SGK Ngữ văn 11 tập 2 trang 96) a. Tuyên ngôn.    + Thể loại: Tuyên ngôn    + Mục đích: Tuyên bố, […]