Soạn bài Thơ Hai-kư của Ba-sô ngắn nhất năm 2021 Với Soạn bài Thơ Hai-kư của Ba-sô ngắn gọn nhất Ngữ văn lớp 10 năm 2021 mới sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn văn lớp 10. Ngoài ra, bản soạn văn lớp 10 này còn giới thiệu […]

Soạn bài Trả bài làm văn số 7 – Học sinh rút kinh nghiệm và tự nhận xét về sự tiến bộ của mình trong bài viết này so với các bài viết trước. – Khi thuyết minh, phải xác định được nội dung trọng tâm của bài thuyết minh […]

Soạn bài Viết quảng cáo I. Vai trò và yêu cầu chung của văn bản quảng cáo 1. Văn bản quảng cáo trong đời sống a. Các văn bản trên quảng cáo về điều gì? – Văn bản (1) quảng cáo rao bán máy vi tính (mới, chính hãng, lãi […]