Nếu bạn có một doanh nghiệp vận chuyển hàng lẻ, thì bạn biết tầm quan trọng của việc thu hút lưu lượng truy cập trang web. Rốt cuộc, không có lưu lượng truy cập trang web, bạn sẽ không có bất kỳ khách hàng nào! May mắn thay, có một số điều bạn có thể làm để có thêm lưu lượng truy cập trang web.

Không có câu trả lời chung cho câu hỏi này vì cách tốt nhất để bắt đầu với tiếp thị Reddit sẽ phụ thuộc vào thị trường ngách cụ thể cũng như thị trường dự định của bạn và chiến lược tổng thể mà bạn có để tiếp thị. Một số nguyên tắc chung cần xem xét bao gồm:

Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm hoặc “SEO” là một kỹ thuật có thể được sử dụng trên một trang web để cải thiện khả năng hiển thị trang web giữa các công cụ tìm kiếm. Nó là một phương tiện để tăng số lượng và chất lượng của lưu lượng truy cập đến một trang web từ các công cụ tìm kiếm, lý tưởng là dẫn đến tăng doanh thu.

1

Sau khi tìm thấy một trang, Google sẽ cố gắng tìm hiểu nội dung của trang đó. Quá trình này gọi là lập chỉ mục. Google phân tích nội dung của trang, lập danh mục hình ảnh và tệp video nhúng trên trang và cố gắng tìm hiểu trang theo cách […]

Google hoạt động như thế nào? Sau đây là phần mô tả ngắn và phần mô tả chi tiết về cách hoạt động của Google. Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Trang web, Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội dung người dùng […]