Một đoạn Trường lũy Quảng Ngãi Trường Lũy Quảng Ngãi (gọi tắt là Trường Lũy), hay Trường Lũy Quảng Ngãi-Bình Định, Tĩnh Man trường lũy (gọi theo sử Nhà Nguyễn); đều là tên gọi của một công trình kiến trúc lớn, đa dạng, nhiều phần được làm […]

  Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Thành phố Quảng Ngãi nhìn từ sông Trà Khúc Hành chính Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Quảng Ngãi Trụ sở UBND 52 Đại Lộ Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi Phân chia hành chính 1 […]