XEM TOÀN BỘ # #

Trong bài viết này, tôi đã giải thích cách tạo ứng dụng android trình tạo sơ yếu lý lịch trực tuyến bằng Java. Thông qua ứng dụng trình tạo sơ yếu lý lịch, chúng tôi có thể dễ dàng tạo sơ yếu lý lịch của mình ở nhiều định dạng khác nhau như pdf, docx, v.v. Hơn nữa, rất nhiều mẫu được tạo sẵn có sẵn, vì vậy bạn có thể dễ dàng tạo sơ yếu lý lịch của riêng mình mà không mất thêm thời gian.