Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là công cụ để tiếp cận với khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng mối quan hệ với họ và chuyển sang kết thúc từng giao dịch. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn cần một công cụ để hợp lý […]

Opportunity là cơ hội bán hàng, trong CRM nó là một chức năng của cơ hội bán hàng, với những gì nhập ở opportunity bạn phải hiểu rằng cơ hội bán hàng thành công của bạn là rất cao Ví dụ: Trong danh sách Leads (đầu mối khách hàng ) […]

Trong hệ thống CRM với các doanh nghiệp bán hàng thì phần chức năng mà họ làm việc đầu tiên là Lead, Hiểu theo nghĩa tiếng việt thì “Lead” là đầu mối quan hệ khách hàng Ví dụ cụ thể: Chẳng hạn bạn đang có trong tay khoàng 10 nghìn […]