Đối với các định nghĩa khác, xem Đền Hùng (định hướng). Đền Hùng Di tích quốc gia đặc biệt Lăng Hùng vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh  Vị trí Đền Hùng trên bản đồ Việt Nam Đền Hùng Thờ phụng Hùng Vương ? – ? Thông tin Đối tượng thờ nhân vật […]

Sơ đồ vị trí 12 sứ quân Kiều Công Hãn (chữ Hán: 矯公罕; ?-967) là thứ sử Phong Châu cuối thời Ngô, sau đó ông chiếm giữ thêm 2 châu lân cận là Hào Châu, Thái Châu; tự xưng là Kiều Tam Chế và trở thành một thủ lĩnh thời loạn […]

Đối với các định nghĩa khác, xem Phú Thọ (định hướng).   Phú Thọ – Tỉnh Phú Thọ Tỉnh Biểu trưng Trẩy hội Đền Hùng Hành chính Vùng Đông Bắc (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh lỵ Thành phố Việt Trì Phân chia hành chính 1 […]