Cửa Lò – Thị xã Cửa Lò Thị xã Một góc Cửa Lò về đêm Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh Nghệ An Trụ sở UBND Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương Phân chia hành chính 7 phường Thành lập 1994 Loại đô thị Loại III Năm công […]

Đối với các định nghĩa khác, xem Nghệ An (định hướng).   Nghệ An – Tỉnh Nghệ An Tỉnh Biểu trưng Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh Tên khác Xứ Nghệ Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Vinh Phân chia hành chính 1 […]