Kinshasa Ville de Kinshasa —  Ville-province (thành phố-tỉnh)  — Trung tâm thành phố Hiệu kỳ Ấn chương Tên hiệu: Kin la belle (Kin xinh đẹp) Vị trí của thành phố-tỉnh Kinshasa tại CHDC Congo Kinshasa Quốc gia  Cộng hòa Dân chủ Congo Tỉnh Kinshasa Thành lập 1881 Đặt tên theo Lỗi Lua trong Mô_đun:Wikidata tại dòng […]