Bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã làm sáng tỏ một chân lý: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Tác phẩm được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 7.  Download.vn sẽ cung […]