Viết đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai là một chủ đề hay nằm trong chương trình tiếng Anh 7 Unit 11: Travelling in the future. Tài liệu bao gồm 7 đoạn văn mẫu giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham […]