Ngày 27/8/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Theo đó, một số tiết sẽ được chuyển thành bài tự đọc, tự tìm hiểu, không dạy…. nhưng vẫn đảm bảo logic mạch kiến thức cho học sinh. Sau khi […]