Sáng kiến kinh nghiệm “Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5” được thực hiện nhằm thông qua giảng dạy môn Tiếng việt, Khoa học, Địa lí để giáo dục cho học sinh thức bảo vệ môi trường, từ đó giúp các em […]