CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA—————————————– ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI Thí sinh số 1 Câu 1: 5 phút. Cho phân số 59/109. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị để được phân […]