XEM TOÀN BỘ #

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOQUẢNG BÌNH(Đề thi chính thức) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 THPTNĂM HỌC 2012-2013(Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013) MÔN THI: HÓA HỌCThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)——————————————————————————– Bài 1 (2,25 điểm) 1. Viết phương […]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN I – KHỐI 11Năm học: 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Câu 1. (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: Câu 2. (3 điểm) Giải các phương trình sau: […]