Phủ Tiên Hương là phủ chính thờ Liễu Hạnh công chúa tại Phủ Dầy   Hầu đồng tại Phủ Dầy nơi thờ Liễu Hạnh công chúa Phủ Dầy (có khi ghi là Phủ Giầy, Phủ Giày) là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng truyền thống của người […]

  Chợ Viềng (lối gọi theo tiếng cổ của Chợ Xuân) là phiên chợ đầu năm họp vào đêm mùng 7 ngày mùng 8 ở Nam Định. Theo gia phả họ Trần thì chợ Viềng có từ thời cổ xưa và hình thành theo tục lệ làng xã của người […]