Lạng Sơn – Thành phố Lạng Sơn Thành phố thuộc tỉnh Một góc thành phố Lạng Sơn về đêm Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh Lạng Sơn Trụ sở UBND Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại Phân chia hành chính 5 phường, 3 xã Thành lập […]

Đối với các định nghĩa khác, xem Mẫu Sơn (định hướng). Một phần của vùng núi Mẫu Sơn Mẫu Sơn trong bài này nói về một dãy núi cao thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Đây là một dãy núi cao chạy theo hướng đông-tây, nằm ở phía đông bắc […]