KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ghi nhớ các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ 100 đồng đến 10000 đồng Tiền giấy: Một số đồng xu: CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính giá trị các tờ tiền Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Một năm có 12 tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12. – Số ngày trong từng tháng là: CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Số ngày trong một tháng – Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng. – Em có thể dùng nắm […]