KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết vị trí và tên gọi của số hạng, tổng trong một phép cộng. – Thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 và áp dụng vào giải toán đố. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ phạm vi 100 vào phạm vi giải toán đố CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau. – Thực hiện phép cộng các […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Thực hiện phép tính nhân, chia theo yêu cầu của bài toán. Dạng 2: Tìm x Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hiểu được khái niệm $displaystylefrac{1}{5}$, nhận biết hình ảnh và cách viết “một phần năm”. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô $displaystylefrac{1}{5}$  hình hay chưa – Hình đã cho được chia thành $5$  phần bằng nhau. – Tô màu $1$ trong $5$ phần. Dạng 2: Tìm $displaystylefrac{1}{5}$  số ô vuông cho […]