KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết được hình dạng của điểm, đoạn thẳng. – Đọc tên điểm, đoạn thẳng. – Cách kẻ một đoạn thẳng. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng Quan sát hình đã cho để xác định là điểm hay đoạn thẳng. Dạng 2: […]