KIẾN THỨC CẦN NHỚ Chú ý: $a – a = 0$ $a – 0 = a$ BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ 1: Tính: a) $dfrac{7}{12}-dfrac{1}{4}$ b) 91 – 54,75 Bài giải:  a) Ta có: $dfrac{7}{12}-dfrac{1}{4}=dfrac{7}{12}-dfrac{3}{12}=dfrac{4}{12}=dfrac{1}{3}$ b) Đặt tính và thực hiện phép tính ta có: Vậy $91 – 54,75 = 36,25$ Ví […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau: – Tính chất giao hoán: $a+b=b+a$. – Tính chất kết hợp: $(a+b)+c=a+(b+c)$. – Cộng với 0: $a+0=0+a=a$. BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức: $8,425 + […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách tính thời gian Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Gọi vận tốc là $v$, quãng đường là $s$, thời gian là $t$, ta có: $t = s : v$ Chú ý: Đơn vị của thời gian sẽ tương ứng […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách tính quãng đường Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc với thời gian. Gọi vận tốc là $v$, quãng đường là $s$, thời gian là $t$, ta có: $S=V times t$ Lưu ý:  – Đơn vị của quãng đường sẽ tương ứng với đơn […]